#4 Hilde Bouchez: Kan de leider iets leren uit design?

Start listening

Hilde Bouchez is docent en onderzoekster aan het Kask in Gent (Koninklijke academie voor Schone Kunsten) in de toegepaste kunsten, design en architectuur met een focus op fenemologie.
De fenomenologie is een hedendaagse filosofie , die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen, en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart probeert af te leiden.


Ik zag een directe link met intuitief leiderschap. Het is fascinerend om andere domeinen te kunnen betreden en leiderschap via kruisbestuiving te kunnen versterken. Het werd een boeiend en inspirerend interview!

Join the discussion